Полиуретанова пяна, полиуретанова изолация, полиуретан

 

топлоизолация полиуретанова пяна полиуретанова топлоизолация полиуретанова топлоизолация

Основното приложение на полиуретановата изолация е в строителния отрасъл като покривна топлоизолираща система и като стенен топлоизолиращ материал. Използването й за стенни и покривни изолации в жилищния сектор е много бърз и ефикасен начин за топлоизолация поради многото й предимства – пестене на енергия, въздушна/влагова бариера и бързото полагане пред традиционните методи за топлоизолация – фибростъкло, целулоза и др.

Полиуретановата пяна се полагат директно върху повърхността, която ще се изолира, чрез изливане или разпръскване. Материалът образува непрекъснат, равномерно изолиращ слой без фуги или луфтове, без топлини мостове. Пяната за щприцоване е идеално решение за много широк спектър от повърхности и форми, тъй като материалът се адаптира към всеки профил без хлабини. 

Разнообразните опции за използване на полиуретана варират от изолиране на плоски покриви на нови сгради, през реконструкция на плоски наклонени покриви в стари сгради до промишлени помещения. Областите на приложение не са просто ограничени до външна изолция на покриви. Начина на нанасяне на полиуретановата пяна е подходящ за поставяне и от долната страна на покриви. Същото важи и при външна, вътрешна и кухинна изолация на външни стени, както и за изолация на тавани и софити на сутерени.

Методът на полагане на полиуретана е един и същи при вътршни площи и външни изолации. Сравнението с покриви и стени с конвенционална изолация показва недвусмислено че полиуретановата пяна е по-рентабилна за производство и при същата дебелина на слоя е с много по-добра топлоизолация от тази на останалите изолационни материали.

Структурата със затворени клетки означава, че полиуретановата пяна е водоустойчива изолация, обезпечашаща едновременно с това уплътняване против неблагоприятните климатични въздействия и температурата. Защитната ултравиолетова мембрана се нанася под формата на външно покритие за плоски или наклонени покриви.

Новите и старите сгради днес и в бъдеще трябва да отговарят до голяма степен на изискванията за икономия на енергия и опазване на околната среда. Тук вниманието се фокусира върху топлоизолацията и уплътняването на сградите и покривите.

От конструктивна гледна точка, покривите са частите от сградите, изложени най-силно на външни влияния. Те трябва да издържат на горещина и студ, на мокри условия – дъжд и сняг и дори след десетилетия все още да бъдат водонепропоскливи и да обезпечават надеждна топлоизолация. Полиуретановата изолация представлява модерна, икономична изолация, отчитаща изискванията за опазване на околната среда и икономия на енергия.

“Ен-Импекс София” ООД предла услуга нанасяне на полиуретанова пяна. Фирмата разполага с мобилно оборудване и клалифициран персонал за нанасяне на полиуретан върху различни повърхности в зависимост от изисквнаията на обекта и желанията на инвеститора.

Приложение на полиуретановата пяна

Полиуретановата пяна използвана от "Ен-Импекс София" ООД е производство на Еластогран груп, която е една от трите водещи компании в областта на специалните полиуретани. Това е дъщерно дружество на BASF с над 40-годишен опит в разработването на полиуретан. Тук се раглежда системата Elastopor H, която е твърда полиуретанова пяна със затворени клетки. Тя се произвежда чрез екзотермична реакция между полиолни компонети и изоцианат. Областта на приложение покрива практически всички области на плоските и наклонените покриви, тавани, стени и подове. С максимална топлопроводимост след стареене (λ) = 0.028 W/(m.K) Elastopor H дава възможност за получаване на тънки изолиращи слоеве. Той е устойчив на студ и горещина от -50 до +100 С. Elastopor Hе устойчив на силни киселини и основи, морска вода, промишлени отпадни газове и алифатни въглеводороди (минерално масло, нефт, дизелово гориво и т.н.).

Вътрешна топлоизолация с полиуретанова пяна

Вътрешна топлоизолация с полиуретанова пянаПолиуретанова изолация от вътрешната страна на външни стени е най-доброто решение, ако външното изолиране не е възможно. По-стари сгради с декоративни фасади или такива, които си  струва да бъдат запазени, са с ниска топлоизолация, която може да бъде подобрена с повече от 60% чрез вътрешна полиуретанова топлоизолация. Монтажът е стравнително рентабилен, тъй като не се изисква скеле за сградата и може да се нанася стая по стая.

Полиуретановата пяна се нанася лесно върху вътрешната страна на външни стени. След кратък период на втвърдяване изолиращият слой се покрива от страната на стаята с гипсокартон или ламперия, декоративна тухлена облицовка или гипсова мазилка. Губи се относително малка жилищна площ поради отличните изолационни свойства, дори и на тънки слоеве полиуретанова пяна.

 

 

 

Полиуретанова изолация

 

Мазилка

Зидария

Преградна стена от гипсокартон

Подова кострукция

Отстраняване на термомостове

 

Вътрешна изолация с полиуретанова пяна

Облицована стена

 

- Гъвкав дизайн на вътрешните стени
- Помещенията се затоплят бързо
- Защита от кондензация не е задължителна
- Относително малка загуба на жилищна площ

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*
Стенна конструкция
Без изолация
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Куха тухла 240мм Топлопроводимост λ = 0.50W/(m.K)Вътрешна преградна стена от гипсокатрон 1,41 0,47 0,35 0,28 0,23 0,20 0,18
Вътрешна облицована стена 60мм 1,26 0,45 0,34 0,27 0,23 0,20 0,17
* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Външна топлоизолация с полиуретанова пяна под декоративна мазилка

Външна топлоизолация с полиуретанова пяна под декоративна мазилкаВъншните стени обикновено са с най-голяма площ на външната повърхност на сградите, през която топлината може да излезе практически без контрол. През един квадратен метър неизолирана стена на година се губят между 100 и 150 киловатчаса топлинна енергия, съответстващи на около 10 до 15 мазут или 10 до 15 м3 газ.Това може да се намали с до 60% чрез поставянето на външна топлоизолация с полиуретанова пяна. 

Спрей пяната с високи топлоизолационни свойства се нанася директно в определени точки на чиста стена без прах, без грунд. Специална замазка се нанася директно върху втвърдената полиуретанова изолация като вещество за активиране на залепването на окончателната декоративна мазилна система. Прикрепването на изолацията с дюбели или вграждането на слой тъкан, необходими при конвенционалните системи, тук не се изискват.

 

 

 

Полиуретанова топлоизолация

Декоративна мазилка 

 

Първи слой мазилка

Външна изолация с полиуретанова пяна

 

Подова кострукция

 

Зидария

 

- Спестяващ време и разходи монтаж
- Усилване на стенната конструкция
- Изолиращ слой без термомост
- Индивидиален дизайн с декоративна мазилка

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*

Стенна конструкция

Без изолация

40 mm

60 mm 80 mm
100 mm
120 mm 140 mm
Куха тухла 240ммТоплопроводимост λ= 0.50W/(m.K)

1,54

0,48

0,36

0,29

0,24

0,20

0,18

Вътрешната мазилка не се счита за топлоизолация

* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Външна топлоизолация между двойни тухлени стени с полиуретанова пяна

Външна топлоизолация между двойни тухлени стени с полиуретанова пянаМного сгради са проектирани с двойна тухлена стена поради визуални или конструктивни причини или като защита от екстремни климатични условия. В кухината се поставя изолиращ слой, така че студеният въздух между облицованата и облицоващата стена да не охлажда вътрешната стена и да окаже отрицателно въздействие върху разхода на енергия на сградата.

Полиуретановата топлоизолация се нанася на външната стена на слоеве без фуги. Субстратът трябва да бъде сух и ненапрашен, за да може изолационният материал да се залепи здраво. Облицованата стена например от спечени тухли, кариерен камък или гипсова замазка формира външната открита облицовка и същевременно играе ролята на защитен слой. Обикновено между полиуретановата изолацията и облицовката има въздушна хлабина 3 до 4 см, която изсушава цялата проникваща влага или дъждовна вода. Системата за леене на полиуретанова пяна може да бъде и инжектирана през малки отвори, пробити през зидарията. Така кухината се запълва изцяло, свързвайки двете крила. Това може да се използва за преодоляване на всякакви конструктивни проблеми в комбинация с най-добрата изолация на кухи стени на пазара, дебелина за дебелина.

 

 

 

Изолация с полиуретанова пяна

Външна обшивка

 

Въздушна хлабина

 

Външна изолация с полиуретанова пяна

 

 

Подова кострукция

 

Зидария

 

- Сигурна защита на конструкцията на сградата
- Индидивидуален дизайн на фасадата
- Устойчивост на климатични въздействия и гниене
- Влагоустойчивост

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*

Стенна конструкция

Без изолация

40 mm

60 mm 80 mm
100 mm
120 mm 140 mm
Куха тухла 240мм Топлопроводимостλ = 0.50W/(m.K) Външна обвивка и въздушна хлабина

1,28

0,45

0,34

0,28

0,23

0,20

0,17

Вътрешната мазилка не се счита за топлоизолация

* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

 

Начало

Външна топлоизолация зад окачена фасада с полиуретанова пяна

Външна топлоизолация зад окачена фасада с полиуретанова пянаВъншната полиуретанова изолация зад окачена фасада или стена с вентилационна облицовка може да се използва при нови сгради, както и при реконструкция на съществуващи сгради. Облицовката предпазва външните компоненти от неблагоприятни климатични въздействия и като декоративна фасада дава на дизайнера редица опции.

Металните опори на облицовката се фиксират предварително към стената, след което тя се напръсква с полиуретанова топлоизолация около тези крепежи. След това в зависимост от типа на облицовката, за да се фиксира неносещата стена, се монтира система от вертикални дървени планки или алуминиеви опорни релси. Трябва да има и вентилационна хлабина от 2 до 4 см между окачената фасада и изолацията, за да се изсушава влагата, постъпваща в тази област.

 

 

 

Полиуретанова пяна

Външна обвивка

 

Въздушна хлабина

Външна изолация с полиуретанова пяна

 

 

 

 Подова кострукция

 

Зидария

 

- Добра защита от климатични въздействия на външната стена
- Разнообразен дизайн на фасадата
- Повишава се домашния уют
- Елиминира проблема с влагата

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*

Стенна конструкция

Без изолация

40 mm

60 mm 80 mm
100 mm
120 mm 140 mm
Куха тухла 240ммТоплопроводимост  λ = 0.50W/(m.K) Окачена фасада и въздушна хлабина

 

1,51

0,48

0,36

0,28

0,24

0,20

0,18

Вътрешната мазилка не се счита за топлоизолация

* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Външна топлоизолация с полиуретанова пяна на стенни конструкции с дървена рамка

Външна топлоизолация с полиуретанова пяна на стенни конструкции с дървена рамкаКонструкциите с дървени рамки са типични за Великобритания, САЩ и Канада. Както предполага и името, този строителен метод разчита на дървени рамки като основно средство за конструктивна опора. Външното крило обикновено е от камък, тухла, дървесина или гипс, съгласно местните регионални или планови изисквания.

Полиуретановата изолация се нанася в празните пространства между елементите от конструкцията на дървената рамка с цел топлоизолация. Ниската топлопроводимост на материала е с очевидни преимущества тук, тъй като въпреки малката дебелина на стената се постига относително висока степен на топлоизолация. Втвърдената спрей пяна гарантира допълнителна опора и стабилност на цялата дървена рамкова конструкция. Нанасянето „на място”  на пяната също така гарантира въздухонепропускливост на конструкцията, нещо, което традиционните изолационни методи не могат да направят. Между външната облицовка и изолираната дървена конструкция трябва да има въздушна хлабина с цел вентилация.

 

 

 

Полиуретанова изолация

Външна облицовка

 

Въздушна хлабина

Мембрана на отдушника

Планка

 

Външна изолация с полиуретанова пяна

Дървена рамка

Гипсокартон с фолиева облицовка

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*

Стенна конструкция

60 mm

70 mm

80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
140 mm

Облицовка от гипсокартон. Дървени пръти 60/100 или по-големи, разстояние е = 62,5 см, дървесина 9,6% дървена конструкция. Външна облицовка с въздушна хлабина

0,43
0,38

0,35

0,32

0,30

0,26

0,23

* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Топлоизолация на наклонен покрив с полиуретанова пяна

Топлоизолация на наклонен покрив с полиуретанова пянаВъв времена на повишаващи се енергийни разходи и недостиг на жилищна площ реконструкциите на таванските етажи придобиват все по-голяма популярност. Полиуретановата изолация може да се нанася от вътрешната страна на таванското пространство без необходимост от преправяне на покрива, за да се добави още една стая към къщата, при това с ниски разходи.

Тъй като покривните ребра на съществуващите сгради са с дебелина обикновено само 10 до 14 см, дебелината на изолацията с конвенционален материал между ребрата е често пъти недостатъчна за задоволяване на днешните изисквания към топлоизолацията. Изключително ниската топлопроводимост и високите изолиращи свойства при малка дебелина на полиуретановата топлоизолация означават, че няма нужда от увеличаване дълбочината на ребрата, което е твърде скъпо по отношение на времето и парите. На базата на доказания процес на нанасяне на пяната просто се напръсква между дървените ребра без необходимост от трудоемко разкрояване и напасване. Това генерира масивен, въздухонепропусклив слой пено-пласт с голям топлоизолиращ ефект без разсейващи енергията фуги, които обикновено се получават при полагането на нормалните изолационни материали.

 

 

Полиуретан

- Спира движението на въздух
- Непрекъсната изолация, без термомостове
- Без трудоемко разкрояване и напасване на изолационния материал
- Бърз монтаж, независимо от климатичните условия

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*
Покривна конструкция Изолация между ребрата
40 mm

60 mm

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

Покривни ребра 8/16 Разстояние е  = 70см, съдържание на дървесина 11,4% Горно покривно покритие 19мм

0,61
0,46

0,37

0,31

0,27

0,24

0,22

0,20
* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Външна покривна изолация над ребрата с полиуретанова пяна

Външна покривна изолация над ребрата с полиуретанова пянаИзолация „над ребрата” означава топлоизолация над покривните ребра. Полиуретановата изолация се нанася от външната страна на покривните ребра и едва след това покривът се покрива – ребрата и ребордът на покрива все още могат да се виждат от вътрешността на стаята. Изолацията над ребрата е предимство, ако се изискват икономия на енергия и преправяне на покрива. Тя е идеална за тавански помещения, както и при необходимост от тяхното преобразуване.

Както и при масивната покривна изолация, изолационният материал се нанася директно върху платната, прикрепени към покривните ребра. Тъй като външният изолиращ слой е изложен на екстремни температурни колебания, стабилността на размерите и обема на полиуретана съдейства за препятстване на напукването и възникващи деформации.

 

 

 

 

Полиуретанова топлоизолация

Покривна обшивка върху опорната конструкция

Покривни  ребра

Изолация с полиуретанова пяна

Покривно покритие

 

 

 

- Непрекъсната, безшевна топлоизолация
- Изолация, без термомостове
- Монтажа не смущава нормалното ползване на сградата
- Високи изолационни характеристики, благодарение на променливата дебелина на изолиращия материал

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*
Покривна конструкция Изолация над ребрата
40 mm

60 mm

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm
Покривни ребра 8/16 Горно покривно покритие 21 мм
0,58
0,41

0,32

0,26

0,22

0,19

0,17

0,13
* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Изолация върху масивни наклонени покриви с полиуретанова пяна

Изолация върху масивни наклонени покриви с полиуретанова пянаМасивните покриви принципно са изградени от наклонени външни стени с всички свързани конструктивни свойства. Покривът се сглобява бързо на място от производителя от сглобяеми блокове в практически всякаква възможна форма. Тъй като покривите обикновено са направени от бетон, те притежават базисни свойства на огнеупорност и звукоизолация.

Те обезпечават ефективна защита от уличния шуми този от прелитащи самолети и максимална огнеупорност. Други аспекти са високата степен на безопасност в случай на бури и топлоизолация през лятото. Това осигурява приятна битова среда под покрива в резултат на външната изолация на помещенията.

Полиуретан спрей пяна се нанася чрез разпръскване просто, бързо и направо върху сухата, ненапрашена повърхност на покрива. Не е необходима защита от влага между масивния покрив и изолиращия слой.

 

 

 

 

Топлоизолация на наклонени покриви

 

Покривна обшивка на опорната конструкция

 

Изолация с полиуретан

 

Масивен покрив

 

 

Топлопроводимост U-стойност W(m2.K) с Elastopor H полиуретанова пяна*

Покривна конструкция
40 mm

60 mm

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
160 mm
180 mm

Масивен покрив / стоманобетонен 160 мм, Топлопроводимост, λ = 2.10 W/(m.K)

0,58
0,41

0,32

0,26

0,22

0,19

0,17

0,13
* Топлопроводимост с Elastopor H полиуретанова пяна, λ = 0.028 W/(m.K)

Начало

Очаквайте скоро още подробна информация за полиуретана и неговите възможности!!!

 

За нас | Продукти | Услуги | Галерия | Контакти | Карта на сайта | Ен-Импекс София ООД 2011 © Всички права запазени.


Bookmark and Share BGtop all.bg WebCounter Valid XHTML 1.0 Transitional Валиден CSS!